Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

Palauta suorituskyky, toivu stressistä Työkyky

Työkyky: Uravalmennusta työkyvyn palauttamiseksi

 

Uravalmennus työkyvyn tueksi: valmennus auttaa työntekijää hahmottamaan omaa tilannettaan, purkamaan esteitä ja oppimaan uusia toimintamalleja hyvinvoinnin ja voimavarojen kasvattamikseski.

Esimiehen jäsentävä keskustelu: valmennus auttaa esimiehiä parantamaan vuorovaikutusta tiiminsä kanssa sekä lisäämään ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen tuen mallin vaikuttavuutta. 

Uravalmennusta kannattaa tarjota esimerkiksi kun...

...huomaat, että työntekijän työ- ja suorituskyky ei ole enää entisellään.
  
...tunnistat työntekijällä selkeitä stressioireita
  
...Huomaat tiimin suorituksessa ja työnjaossa epätasaista kuormitusta ja uupumista
  
...halutaan tukea työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen
  
..haluat varmistaa, että avainhenkilöt ja osaajat pystyvät panostamaan parhaansa kuormituksesta huolimatta.
  
...haluat tukea henkilön motivaatiota uuden työn tai ammatin löytämiseksi, kun työkyky ei enää riitä nykyisen työn hoitamiseen.
"Tekemämme tutkimuksen mukaan kaikki esimiehet uskovat että kyky johtaa alaisia stressin ja kuormituksen alla on merkittävässä roolissa tulevaisuuden johtamisosaamisessa" Salla Ainamo, Head of Workability

Uravalmennusta kannattaa tarjota esimerkiksi kun...

...huomaat, että työntekijän työ- ja suorituskyky ei ole enää entisellään.
  
...tunnistat työntekijällä selkeitä stressioireita
  
...Huomaat tiimin suorituksessa ja työnjaossa epätasaista kuormitusta ja uupumista
  
...halutaan tukea työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen
  
..haluat varmistaa, että avainhenkilöt ja osaajat pystyvät panostamaan parhaansa kuormituksesta huolimatta.
  
...haluat tukea henkilön motivaatiota uuden työn tai ammatin löytämiseksi, kun työkyky ei enää riitä nykyisen työn hoitamiseen.