Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

IRTISANOTULLE TUKI SEURAAVAAN URA-ASKELEESEEN Ura- ja työnhakuvalmennukset

Tarjoamme työnsä jättäville ja irtisanotuille valikoiman erilaajuisia ja räätälöityjä ura- ja työnhakuvalmennuksia.

 

Valmennusten tarkoitus on tukea henkilöä siirtymään eteenpäin ja löytämään seuraava ura-askeleensa. Tämä tarkoittaa niin oman sisäisen muutosprosessin käsittelyä kuin työnhaun tekniikkaa ja työkaluja.

Miksi tarjota valmennusta työsuhteen päättyessä?

  • Tarjoamalla valmennusta organisaatio varmistaa irtisanotun arvostavan kohtelun irtisanomistilanteessa ja huolehtii, ettei irtisanottu jää tilanteessa tyhjän päälle. Valmennuksen tarjoaminen luo myös edellytyksiä yhteistyöhön organisaation ja lähtevän henkilön välillä myös jatkossa.
  • Irtisanottu saa valmennuksessa tavoitteellista tukea muutostilanteen hallintaan, mikä nopeuttaa uuden ura-askeleen löytämistä. Valmennus tukee oman osaamisen ja uratoiveiden tunnistamista sekä auttaa löytämään mielenkiintoisia mahdollisuuksia muuttuneessa työelämässä. Valmennus antaa hyvät valmiudet ja työkaluja työnhakuun ja verkostoitumiseen päästäkseen omaan uratavoitteeseensa (työnhaun tekniikka, kanavat, materiaalit).

Ura- ja työnhaunvalmennus käytännössä

AS3:lla valmennuskokonaisuudet räätälöidään vastaamaan valmennettavan yksilöllisiä tarpeita. Tyypillisesti valmennukseen kuuluu:

  1. Henkilökohtainen valmentaja, joka sparraa valmennettavan koko prosessin läpi, keskittyen hänelle tärkeimpiin aiheisiin. Kaikilla valmentajillamme on pitkä kokemus liike-elämästä, joko esihenkilöroolissa ja/tai HR:ssä. Valmentajamme sertifioidaan omassa AS3 Akatemiassamme.
  2. AS3 Portaali eli digitaalinen tietopankki, oppimisympäristö ja oman valmennuksen seurannan väline.
  3. Ohjelman laajuudesta riippuen lukuisia webinaareja, workshopeja ja klinikkatapaamisia erityisasiantuntijan kanssa, jossa käsitellään työnhaun eri teemoja.

Monipuolisen valmennuksen kautta valmennettava saa käyttönsä useamman valmentajan ammattitaidot ja erikoisosaamisen sekä ryhmän jaetut kokemukset.

Tarjoamme myös valmennuksia, joissa yhdistyy ryhmä- ja yksilövalmennusta. Tällöin ryhmävalmennuksissa käydään läpi työnhaun perusteemoja ja valmennettavat saavat lisäksi arvokasta vertaistukea ja mahdollisuuden keskustella yhdessä asioista. Yksilöosuudessa keskitytään luottamuksellisesti henkilön omiin muutoksen käsittelyn ja työnhaun haasteisiin.

Kehitämme jatkuvasti ura- ja työnhakuvalmennustemme sisältöä, jotta voimme entistä paremmin palvella valmennettaviamme saavuttamaan uratavoitteensa. AS3
UUTTA VALMENNUKSISSA:

LinkedIn Learning tarjolle valmennettaville

Tueksi osaamisen päivittämiseen vastaamaan työelämän tarpeita sekä tukemaan jatkuvaa oman osaamisen ylläpitämistä.

LUE LISÄÄ
VALMENNETTAVAN KOKEMUS

"Valmennus lisäsi uskoa itseeni ja osaamiseeni"

Harriet Gabrielssonilla oli tarve päivittää CV ja hakemus, mutta valmennus antoikin myös muuta, joka kulkee hänen matkassa pidempään.

LUE HARRIETIN TARINA

Sisäinen muutosprosessi

Hyödynnämme kaikissa valmennuksissa sisäisen muutosprosessin ymmärrystä. Sisäinen muutosprosessi tarkoittaa yksilön henkistä sopeutumista ulkoisiin muutoksiin. Oikeanlaisen tuen ja valmennuksen avulla ihminen ymmärtää ja pystyy käsittelemään tapahtunutta muutosta tehokkaammin. Näin haluttu muutos toteutuu nopeammin.

Sisäinen muutosprosessi valmennusten perustana

MUUTOSTURVA: ORGANISAATION VELVOLLISUUS TARJOTA IRTISANOTUILLE TYÖNTEKIJÖILLE TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄÄ VALMENNUSTA

Muutosturvaa koskeva lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa tukemaan irtisanomiensa työntekijöiden seuraavan ura-askeleen löytymistä tarjoamalla heille työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Työnantajalla on velvoite tarjota irtisanotuille työntekijöilleen työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta, silloin kun:

  • työnantajalla on vähintään 30 työntekijää
  • työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta
  • irtisanominen on tapahtunut tuotannollisista tai taloudellisista syistä, eli muutosneuvotteluiden seurauksena.

Tällainen työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus voi olla ryhmä- tai yksilövalmennusta ja se voi olla myös työntekijän itsensä hankkimaa. Valmennuksen tulee vastata arvoltaan työntekijän yhden kuukauden palkkaa tai organisaation toimipaikan keskimääräistä palkkaa, riippuen siitä kumpi on suurempi.

LUE LISÄÄ MUUTOSTURVASTA

Pyydä tarjous ura- ja työnhaunvalmennuksesta

Ole yhteyttä, keskustelemme mielellämme lisää tarjoamistamme palveluista. Palaamme tarjous- tai yhteydenottopyyntöösi mahdollisimman pian. Mikäli tarve on akuutti, voit olla yhteydessä myös puhelimitse +358 29 007 4550.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme joka on luettavissa www.as3.fi/data-protection-policy/