Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

case aalto-yliopisto ja uracoaching ”On hyväksi, että joku haastaa miettimään, mitä todella osaat ja haluat”

Noin 50 Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijaa osallistui menestyksekkäästi AS3:n uracoachingiin, tavoitteenaan ottaa enemmän vastuuta urastaan ja miettiä mahdollisuuksia myös akateemisen maailman ulkopuolelta: nykyisin ura oman yliopiston ulkopuolella on akatemiassakin enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Akateemisen urapolut suomalaisessa yliopistoelämässä ovat muuttuneet viime vuosina radikaalisti: aiemmin tohtoriopiskelijat löysivät työn yliopistostaan, oman tutkimusaiheensa parista. Nyt työnhaku on kilpailullisempaa ja työ oman yliopiston ulkopuolelta on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät Aalto-yliopistoksi, yksi uuden yliopiston päätavoitteista oli luoda urastrategia, joka auttaisi yliopiston työntekijöitä ja tutkijoita ottamaan enemmän vastuuta urastaan. Siksi Aalto-yliopistokin heräsi tarpeeseen auttaa tohtoriopiskelijoitaan, joista monilla ei ollut juuri kokemusta työnhausta ja työmarkkinoista akateemisen maailman ulkopuolella.

”Akateeminenkaan ura ei nykyisin ole suora polku. Vähempi, kuin joka viides tohtoriopiskelija saa työn yliopistolta valmistuttuaan ja on lähes mahdotonta pysyä täällä koko uraansa. Monet opiskelijat eivät ole uhranneet ajatustakaan uralleen, vaan he ovat olettaneet, että ilman muuta heidän paikkansa on täällä. Nykyisin paikoista pitää kuitenkin kilpailla myös ulkopuolisten hakijoiden kanssa.” kertoo Tiina Tuomi, Aalto-yliopiston HR-johtaja.

”Ennen oli normaalia ajatella, että jos sinulla ei ole erityisiä intohimoja akateemisen maailman ulkopuolelle, pysyt täällä. Nykyisin asia on pikemminkin toisinpäin. Jos et ole intohimoinen akateemisesta urasta ja sinulla ei ole erityislaatuista tutkimusosaamista, sinun pitää löytää paikkasi muualta. Joillekin tähän on ollut vaikeaa sopeutua" jatkaa Tuomi.

Vastatakseen haasteeseen Aalto-yliopisto päätti tarjota ulkopuolista, AS3:n tarjoamaa uracoachingia, tohtoriopiskelijoilleen. Coachingin tavoitteena oli avata opiskelijoiden silmät uusille mahdollisuuksille ja selkeyttää heidän tulevaisuuden toiveitaan. Coaching myös tarjosi opiskelijoille tukea päätöksentekoon sekä tietoa siitä, kuinka nykyajan työmarkkinoilla navigoidaan.

Tuomen mukaan monet opiskelijat kokivat vaikeaksi kykyjensä pukemisen sanoiksi, sekä etenkin heidän osaamistensa ilmaisun liike-elämän kielellä. Esimerkiksi projektiryhmän vetäminen on oikeastaan johtamista. Vain harvoilla oli kokemusta ammattimaisen CV:n tai LinkedIn-profiilin luomisesta. Monet olivat epävarmoja ja epätietoisia siitä, kuinka haluttua akateeminen osaaminen on liike-elämässä.

Uracoachingin kautta opiskelijat selkeyttivät käsitystään omista vahvuuksistaan, sekä saivat rohkeutta ja taitoja verkostoitua myös oman tutkimuskenttänsä ulkopuolella.

”Monille on vaikeaa kertoa omista onnistumisistaan. Coaching antoi heille tilaa miettiä ja tehdä tietoisia päätöksiä urastaan. Ehkä he haluavat tavoitella akateemista uraa. Ehkä he vaihtavat yksityiselle sektorille. Tai heillä voi olla mielessään tehdä tulevaisuudessa jotakin muuta kuin mitä he nyt tekevät. Coaching auttoi opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta urastaan.” 

Mitä opimme: Aalto-yliopisto kertoo

  • Uracoaching auttoi kasvattamaan valmistuvien tohtoriopiskeljoiden määrää. Tämä auttaa paitsi opiskelijoita itseään, myös Aalto-yliopistoa, jonka on siten helpompi houkutella tulevaisuuden tohtoriopiskelijoita.
  • Aalto-yliopistolle uracoaching on myös sosiaalista vastuullisuutta: haluamme auttaa valmistuvia opiskelijoita siirtymään urallaan eteenpäin ja tekemään tietoisia päätöksiä.
  • Tietyssä kontekstissa hankittuja osaamisia voi hyödyntää myös täysin erilaisessa ympäristössä 
"Monille on vaikeaa kertoa omista onnistumisistaan. Coaching antoi heille tilaa miettiä ja tehdä tietoisia päätöksiä urastaan.” Tiina Tuomi, HR Director, Aalto-yliopisto
”Useinkaan, ei tule mietittyä, mitä todella haluaa, vaan harkittua niitä mahdollisuuksia, jotka tipahtavat sattumalta postiluukusta. On hyväksi, että joku haastaa miettimään, mitä todella osaat ja mitä todella haluat. Unohdat helposti, mihin todella pystyt.” Outi Somervuori, tohtoriopiskelija & Uracoachattava