Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

case pfizer Kehitys on vasta alkanut

Voiko organisaatioon kulttuuria johtaa? Pfizerin henkilöstöjohtaja Reija Lehtosen mukaan vastaus on ehdottomasti kyllä. Lehtonen on vetänyt Pfizerilla poikkeuksellisen laajaa organisaation kulttuurin ja taitojen kehittämishanketta jo yli viisi vuotta. Haastattelu on tehty vuonna 2016.

”Oli mullistavaa, että panostimme kolmasosan strategiastamme siihen miten ihmisiä johdetaan.” Reija Lehtonen, Pfizer

Kipinä organisaatiokulttuurin muutokselle Pfizerilla sai alkunsa, kun yritys siirtyi matriisiorganisaatioon vuonna 2009. Aiemmin Suomen toimisto oli ollut yksi yksikkö, joka oli raportoinut maajohtajalleen. Matriisiorganisaation myötä työntekijät siirtyivät työskentelemään erilaisiin kansainvälisiin yksiköihin. Pfizerin Suomen konttorin noin 130 työntekijää kuuluivat lähes 30 eri yksikköön.

”Seuraavat pari vuotta jokainen matriisiorganisaation yksikkö rakensi omaa strategiaansa tiiviisti. Johto taas keskittyi vakiinnuttamaan matriisiorganisaation rakenteet”, selittää Pfizer Suomen toimitusjohtaja Päivi Kerkola.

”Puolitoista vuotta myöhemmin, vuoden 2011 lopulla johtoryhmä alkoi selkeästi nähdä, että esimiehet eivät pärjää raskaan organisaatiorakenteen kanssa ilman lisätukea”, jatkaa Kerkola.

”Aiemmin olimme tottuneet siihen, että kaikki hommat tehdään kyselemättä liikoja. Nyt taas kaivattiin kykyä erottaa nopeasti, mitkä asiat kuuluvat kiva-tietää osastoon, mitä on tehtävä heti, mitkä taas myöhemmin”, Reija Lehtonen täydentää.

Vuonna 2012 Lehtonen sai vihiä Refinno-hankkeesta, jossa neljä Suomen yliopistoa tutki reflektiivisen työotteen vaikutusta yrityksen suorituskykyyn ja innovatiivisuuteen. Yksinkertaisimmillaan reflektiivistä työotetta voi kuvata taitona pysähtyä: se tarkoittaa sitä, että kiireen keskelläkin uskaltaa kyseenalaistaa, ihmetellä ja kuunnella: onko nyt tehtävä asia oikeasti se tärkein? Millaisia oivalluksia olen saanut? Mihin minun kannattaa keskittyä?

”Heti, kun kuulin hankkeesta tunsin vahvasti että tämä on se juttu, joka voisi toimia meille”, kertoo Lehtonen innostuneesti. Lehtonen esitteli hankkeen johtoryhmälle ja sovittiin, että Pfizerin Suomen toimisto kokeilee reflektiivisten taitojen valmennusta puoli vuotta osana Refinno-hanketta.

Ryhmäcoachingilla työkaluja pärjätä matriisiorganisaation arjessa

Pfizer päätti toteuttaa valmennukset ryhmäcoachingina. Ryhmäcoachingiin kumppaniksi ja toteuttajaksi valittiin AS3. Lehtosen mukaan AS3:n tarjous huomioi parhaiten heidän toiveensa. Pfizer sai sparraajakseen lisäksi eläkeyhtiö Ilmarisen. Reflektiivisten taitojen ryhmäcoaching järjestettiin Pfizerilla esimiehille pienryhmissä. Ideana oli, että esimiehet saisivat työkaluja pärjätä matriisiorganisaation arjessa ja voisivat sitten viedä oppejaan eteenpäin koko organisaatiolle.

Ryhmäcoachingissa käsiteltiin reflektiivisten taitojen lisäksi myös Pfizerillä 2012 lanseeratun maailmanlaajuisen OWNIT-yrityskulttuurin kulmakiviä: suoraa puhetta, kuuntelua ja muutoksessa menestymistä. Kun kokeilu oli jatkunut puoli vuotta, huomasi Lehtonen ettei aika riitä. Vaikka ensimmäiset positiiviset signaalit olivat jo nähtävillä, oli selvää, että reflektiivisten työotteen kehittäminen vaatisi aikaa.

Samaan aikaan Pfizer oli taas muutoksessa. Vuonna 2014 Suomen toimitusjohtaja ja johtoryhmä vaihtuivat maailmanlaajuisen organisaatiomuutoksen seurauksena.

”Totesimme, että nyt tarvitaan reflektion lisäksi taitoa kasvattaa luottamusta ja kykyä ymmärtää erilaisia ihmisiä ja heidän toimintaansa. Toteutimme ryhmäcoachingin lisäksi luontaisten taipumusten analyysejä – ideana oli saada ihmiset ymmärtämään että erilaiset taidot ja osaamiset ovat vahvuus”, kertoo Lehtonen. Nämä taidot nivoutuivat vahvasti yhteen jo aiemmin opittujen reflektiivisten taitojen kanssa.

Tällä kertaa valmennukset oli suunnattu myös asiantuntijoille ja johtoryhmälle. Uusi johtoryhmä tarkoitti myös uutta strategiaa Suomelle. Johtoryhmä päätti, että he johtavat kolmea asiaa: tulosta, strategiaa ja ihmisiä/kulttuuria.

”Oli mullistavaa, että panostimme kolmasosan strategiastamme siihen miten ihmisiä johdetaan ja miten huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan ja kehityksestään. Pitkän tähtäimen suunnitelma ihmisten johtamiseen säästää myös aikaa: tiedämme, miten resursoida ja mitkä ovat tärkeät foorumit ihmisten johtamiseen”, kertoo Lehtonen innoisssaan.

Strateginen osaaminen henkilökohtaiselle tasolle

Vuonna 2015 pfizerilaiset siirtyivät seuraavaan askeleeseen. ”Kaikki olivat jo kuulleet, mitä on reflektio ja oppineet, että eri taipumukset on otettava huomioon. Nyt päätimme miettiä, miten viedä strategisia osaamisia henkilökohtaiselle tasolle. Järjestimme AS3:n kanssa valmennussarjan joka kulki nimellä Kehitys on vasta alkanut”, kertoo Lehtonen.

”Kehitys on vasta alkanut on Pfizerin brändin arvolupaus, joka viittaa niin alaamme lääketieteeseen kuin meihin pfizerilaisiinkin.” Tällä kertaa Pfizer päätti tuoda valmennukset kaikkien saataville. ”Olimme tähän asti toteuttaneet valmennuksia esimiehille, johtoryhmälle sekä valikoiduille avainhenkilöille. Nyt päätimme, että on aika ulottaa valmennukset kaikille – tämä otettiin ihan loistavasti vastaan.”

Millaisia käytännön hyötyjä tästä jo viisi vuotta kestäneestä hankkeesta on sitten ollut? ”Reflektio antaa oikeutuksen pysähtyä miettimään, mitä tehdä sen sijaan että aina vaan tekisi. Se on todella arvokasta nykyajan tietotulvassa ja meidän muuttuvassa, monimutkaisessa organisaatiossamme”, selittää Lehtonen.

”Matriisiorganisaatiossa omat esimiehet ja toisaalta myös alaiset sijaitsevat usein muissa maissa. Valmennuksista haimme esimiehille mahdollisuutta verkoistoitua ja hakea vertaistukea. Tämä on onnistunut yli odotusten. Valmennuksissa perustetut vertaisryhmät ovat pyörineet jo kolme vuotta”, Lehtonen jatkaa.

”Kolmas tärkeä tavoite meille oli, että ihmiset eivät voi pelätä muutosta. Nykymaailmassa ei voida enää valmentaa organisaatiota yhteen tiettyyn muutokseen, vaan työntekijän tulee olla valmis kohtaamaan jatkuvasti uusia muutoksia”, päättää Lehtonen.

Esimiestyömme on todella hyvää ja tasalaatuisempaa - yhteinen kulttuuri viitoittaa sitä" Päivi Kerkola, Pfizer

MILLAINEN ON REFLEKTIIVINEN TYÖOTE?

Refinno-hankkeen tutkijat määrittelevät reflektiota ja reflektiivistä työotetta muun muassa seuraavin tavoin:

  1. Oman työn ja erilaisten työtilanteiden kriittistä arviointia ja systemaattista kehittämistä
  2. Tietoista pysähtymistä yksin ja yhdessä pohtimaan pinnan alla olevia oletuksia, ajatuksia ja tuntemuksia
  3. Kysymysten esittämistä ja uusien näkökulmien avaamista
  4. Osa normaalia ajatusprosessia, mutta usein tiedostamatonta eikä niin systemaattista

Entä miten muutoksen on kokenut yrityksen toimitusjohtaja?

”Uskon että viime vuosien erinomaiset Suomen tuloksemme ovat pitkälti seurausta siitä, että olemme panostaneet ihmisiin ja kulttuuriin”, selittää Kerkola. ”Suomen organisaatiomme on nykyisin selkeästi valmiimpi toimimaan Pfizerin globaalissa matriisissa. Pfizerilaiset ymmärtävät proaktiivisuuden, kommunikaation, laajan yhteistyön ja ihmissuhteiden merkityksen. Esimiestyömme on todella hyvää ja tasalaatuisempaa - yhteinen kulttuuri viitoittaa sitä”, jatkaa Kerkola.

Mitä Reija Lehtonen on itse saanut irti valmennuksista ja uudenlaisesta yrityskulttuurista?

”Yksi esimerkki reflektion hyödyntämisestä omassa arjessani on ollut, että päätimme kahden hengen HR-tiimissä varata joka viikko niin kutsuttua reflektioaikaa kalenteriimme. Tämän ajan käytämme siihen, että mietimme, mitä teimme kuluneella viikolla hyvin ja mikä on tärkeintä ensi viikolla. Tämä on
antanut minulle hirveästi perspektiiviä tulevaa varten. Saamme myös joka viikko mahdollisuuden iloita onnistumisista - pelkän kehityskohtien työstämisen
sijaan."

Lehtosen mukaan Pfizerin kulttuurinmuutos kytkeytyy laajemmin myös koko työelämän muutokseen.

”Oikeastaan puhuisin mieluummin kehittymisestä. Asiantuntijan esimies ei voi sanoa, että olet kahdeksasta neljään töissä ja teet nämä asiat. Ihmisten pitää itse ottaa vastuu töistään ja hyvinvoinnistaan. Työnantajan tehtävä taas on varmistaa että yrityksen kulttuuri ja käytännöt tukevat tätä.”

Pfizerin henkilöstökehittämisprojektit eivät myöskään missään nimessä ole tulleet tiensä päähän.

”Koska tulokset ovat olleet loistavia, jatkamme ilman muuta kehityshankkeita. Seuraava ryhmäcoaching-sarja on jo suunnitteilla. Siinä syvennämme yhä strategisia osaamisiamme sekä luottamuksen teemaa”, kertoo Lehtonen.

”Pitkälle on jo tultu, mutta matka ei lopu tähän”, summaa toimitusjohtaja Päivi Kerkola ja jatkaa: ”Tällaisissa hankkeissa toimitusjohtajan, johtoryhmän ja HR-johdon tiivis yhteistyö on aivan kriittistä.”

Refinno-hankkeesta kertovan kirjan ”Vauhtia pysähtymisestä” voit lukea täällä.

lataa tämä case pdf:nä
AS3:n valmennukset

Reflektiivisten taitojen valmennuksemme

Tutustu AS3:n Tulevaisuuden työelämän avaintaidot -valmennuksiin ja opi lisää reflektiivisistä taidoista.

lue lisää

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN AVAINTAIDOT -VALMENNUKSET

Me AS3:lla uskomme, että niin kutsutut työelämän metataidot ovat avainasemassa kun punnitaan, mitkä yritykset onnistuvat nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Näitä työelämän metataitoja voit kehittää reflektiiviseen työotteeseen sekä valmentavan esimiehen taitoihin keskittyvissä valmennuksissamme. Valmennuksien teemoja ovat muun muassa:

  • tietoinen pysähtyminen
  • itsensä johtaminen
  • valmentava ote
  • palautteen antaminen