Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

Case: tieto oyj ”Ei valmiiksi pureskeltuja vastauksia”

"Voi sanoa, että eläkeala on jatkuvassa muutoksessa - ja se tekeekin siitä niin loputtoman kiinnostavaa" selittää Nina Nissilä hymyillen. Nissilä aloittikin työnsä muutoksen pyörteissä, kun hänet valittiin Tiedon eläkeliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi noin vuosi sitten. 

Suurten ikäluokkien eläköityminen ja teknologian murros tarkoittavat muutosta myös eläkealalla. Palvelut tulee tuottaa entistä tehokkaammin ja samanaikaisesti kansalaiset haluavat yhä vaivattomampaa ja nopeampaa palvelua. Näihin vaatimuksiin vastatakseen Tieto päätti uudistaa eläkeliiketoimintaansa.

Sen sijaan, että jokaisen eläkevakuutusyhtiön asioita hoidettaisiin omassa siilossaan, päätettiin perustaa eläkeosaamiskeskus: paikka, jossa eläkevakuuttamiseen liittyviä IT-palveluita hoidettaisiin keskitetysti.

Työntekijöille keskuksen perustaminen tarkoitti erityisesti muutoksia toimintatavoissa. Konkreettisia toimintatapojen muutoksia toi esimerkiksi yhteistyön Intian yksikön kanssa. Lisäksi henkilöstö Suomessa muutti yhteisiin työtiloihin. Keskeinen huolenaihe oli, miten uuden eläkeosaamiskeskuksen työntekijät saataisiin mukaan muutokseen. Monet olivat työskennelleet jopa vuosikymmeniä asiakaskohtaisissa yhteisyrityksissä tai niitä edeltäneissä organisaatioissa. Organisaatioiden tapa toimia ja työskennellä ei aina ollut yhteneväinen Tiedon mallin kanssa.
”Muutosta oli tehty jo jonkin aikaa, mutta käytännössä vasta samoihin tiloihin muutto käynnisti prosessin kunnolla”, Nissilä sanoo.

“Nyt ihmiset käyvät jo esimerkiksi lounaalla yli vanhojen yritysrajojen – se on hyvä merkki.”

Muutos herätti henkilöstössä monenlaisia ajatuksia: ”Innokkain porukka näki muutoksen mahdollisuutena: he iloitsivat tilaisuudesta laajentaa omaa osaamistaan ja esimerkiksi yhteistyö Intian yksikön kanssa koettiin plussana CV:ssä. Suuri osa henkilöstöstä odottavalla kannalla: he halusivat tietää, miten muutos näkyy heidän päivittäisessä työssään. Pieni osa porukasta oli myös sitä mieltä, että nyt loppui viimeinenkin into työnteosta.”

AS3 järjesti Tiedon eläkeosaamiskeskusen henkilöstölle muutosvalmennuksia:

  1. Ryhmävalmennukset tarjottiin koko henkilöstölle.
  2. Pienryhmä- ja yksilövalmennuksiin pääsivät esimiehet ja muutoksen tärkeät avainhenkilöt.
“Valmennus loi meille hyvän perustan jatkaa muutosmatkallamme ” Nina Nissilä

Nissilän mielestä muutoksen keskellä viestintä ja johtamistyö ovat erityisen tärkeitä: “Kun johdetaan suurta joukkoa ihmisiä, isojen linjojen pitää olla kunnossa. Mutta lisäksi jokaisen työntekijän kanssa pitää löytää hänen henkilökohtaiset juttunsa. Jokaisen tulee kokea, että hänen tiedon tarpeensa on täytetty ja hänen huoliinsa on vastattu.”

Tiedon eläkeosaamiskeskus halusi muutoksen läpivientiin alusta asti myös ulkopuolista apua. Siksi mukaan värvättiin AS3.

“AS3 on ollut meille tietyssä mielessä tuki ja turva. Tunnistimme jo lähtötilanteessa, että tästä ei selvitä pelkästään omin voimin.”

AS3 keskittyi järjestämään eläkeosaamiskeskuksen henkilöstölle kolmenlaista apua: suurempia ryhmävalmennuksia, pienryhmävalmennusta sekä henkilökohtaista tukea. Ryhmävalmennukset tarjottiin koko henkilöstölle. Pienryhmä- ja yksilövalmennuksiin pääsivät esimiehet ja muutoksen tärkeät avainhenkilöt.

Kun esimiehet ja avainhenkilöt ottavat vastuuta ja näkevät oman roolinsa muutoksessa kirkkaasti, myös muu henkilöstö lähtee nopeammin mukaan.” selittää Hanna Suoranta, AS3:n Managing Partner.

”Valmennuksissa ei tarjottu valmiiksi pureskeltuja vastauksia, ja niitä emme odottaneetkaan.” toteaa Nissilä.

”Tavoitteenamme on käynnistää ihmisen oma ajatteluprosessi. Valmennuksissa haastoimme esimiehet astumaan muutosjohtajan rooliin. Lisäksi halusimme, että he ymmärtävät miten yksittäinen työntekijä kokee muutoksen ja miten he voivat tukea hänen sopeutumistaan ja sitoutumistaan.” jatkaa Suoranta.

Nina Nissilän mukaan muutos ei missään nimessä ole vielä valmis.

“Peruskivi on rakennettu, mutta suurimmat haasteet ovat vielä edessä. Meidän pitää lähteä rakentamaan ajattelu- ja työskentelytavan muutosta siiloutuneesta asiantuntijatalosta asiakasta kokonaisvaltaisesti palvelevaksi yritykseksi. Valmennus loi meille hyvän perustan jatkaa muutosmatkallamme.”

Teksti: Salla Koivu, Kuva: Petri Anttila. Artikkeli julkaistu alunperin HR-viestissä 2/2015. 

tutustu as3:n muutosjohtamisen valmennuksiin